FÖRDELNING 2019-2022

Total areal 11404 ha. Tilldelning i medeltal ca 620 ha / per vuxen älg med fördelning hälften av vardera kön. Fri kalvavskjutning.
Det är viktigt att tillräckligt många kalvar skjuts så att inte älgstammen ökar.
Kravet från länsstyrelsen är att antalet skjutna kalvar skall överstiga antalet skjutna vuxna älgar.